ДЕЧЈА СТОМАТОЛОГИЈА

ДЕЧЈА СТОМАТОЛОГИЈА

УПОЗНАВАЊЕ СА ОКОЛИНОМ
Правовремено упознавање детета са амбијентом и особљем стоматолошке ординације, кључно је у формирању става детета како према стоматологу тако и према каснијим третманима.
Саветујемо и апелујемо на све родитеље да своју децу доведу на „упознавање“ и „дружење“ са својим терапеутом, већ у узрасту од 3 године, и када нема потреба за неком стоматолошком интервенцијом. На овај начин дете лакше превазилази страх према стоматолошкој пракси.
ПРОФИЛАКТИЧКЕ МЕРЕ
Заливање јамица и фисура- апликовањем специјалних композитних материјала у пукотинасте просторе на гризним површинама бочних зуба смањује могућност настанка каријесне лезије.
Локално апликовање флуорида- захваљујући отпуштању флуорових јона, овај вид терапије позитивно утиче на процесе реминерализације зубне глеђи и спречава настанак и развитак каријесне лезије, али и смањује осетљивост хиперсензитивних зуба.
РАНА ДИЈАГНОЗА КАРИЈЕСА

Мијема дент

Concept administrator