ПАРОДОНТОЛОГИЈА

ПАРОДОНТОЛОГИЈА

За леп и здрав осмех, потребне су здраве десни!
У ординацији МИЈЕМА ДЕНТ детаљним прегледима и ординацијским уклањањем меких и чврстих наслага са зуба можете превенирати настанак обољења, или контролисати већ постојеће обољење пародонталних ткива.

ОРДИНАЦИЈСКО УКЛАЊАЊЕ МЕКИХ И ЧВРСТИХ ЗУБНИХ НАСЛАГА
У ординацији МИЈЕМА ДЕНТ примењујемо најсавременији протокол за уклањање меких и чврстих зубних наслага, концепт биофилмом вођене терапије (Guided Biofilm Therapy).
Сама терапија састоји се из неколико фаза: детекције денталног плака (биофилма), уклањање меких зубних наслага, уклањање шврстих зубних наслага, полирање третираних зуба и одржавање резултата терапије. Јасно дефинисан редослед фаза као и најсавременија опрема коју овај протокол захтева, чини овај вид терапије најефикаснијим и најконфорнијим

Мијема дент

Concept administrator